VOETEN  weetjes en aardigheden.
Voeten zijn een afspiegeling van uw gehele gezondheid.
Er zijn meer mensen die hun voetklachten niet laten behandelen dan wel.
4x zoveel vrouwen hebben last van voetproblemen dan mannen.
Wandelen is de allerbeste oefening voor uw voeten. Een gemiddeld persoon loopt per dag 8000 tot 10000 stappen. Opgeteld is dat 185.000 km in uw hele leven oftewel meer dan vier keer de wereld rond.
Circa 5% van de bevolking heeft last van infecties aan de voeten.
Circa 19% van de bevolking (per jaar) krijgt te maken met voetklachten.
57% van de bevolking krijgt een of meerdere keren in het leven te maken met gezondheidsklachten met betrekking tot de voeten.
De voet zit ingewikkeld in elkaar en heeft 28 beenderen, bijeengehouden door 33 gewrichten, 107 banden, 19 spieren en pezen, zodat de voet op heel verschillende manieren kan bewegen.
De beenderen in uw beide voeten samen vormen ¼  van alle beenderen in het lichaam.
Een paar voeten telt ca. 250.000 zweetkliertjes, die samen ¼ liter vocht per dag afscheiden.

 WAT DE LOOP EN DE VOETEN VERRADEN.
In Oost Azië, waar vele miljoenen mensen blootsvoets lopen, kwamen de karaktervorsers het eerst op de gedachte om uit de lijnen, die men in de voetzolen aantreft en die opvallend veel overeenkomst met de handlijnen vertonen, een karakteranalyse samen te stellen.
Wat betekent het als iemand loopt, alsof hij lood in de schoenen heeft, terwijl een ander zich met luchtige tred, bijna dansend voortbeweegt?
Degene met de zware tred zoekt zijn onafhankelijkheid, zijn zelfstandigheid. Hij vreest echter de  inmenging van anderen in zijn leven.
Wie zich gemakkelijk voortbeweegt, is geneigd tot een optimistische, vaak zelfs euforische beoordeling van de situatie waarin hij verkeert en van zijn relaties met zijn omgeving.
Als iemand bij het lopen de voeten naar binnen zet, zijn de aangegeven eigenschappen in nog sterkere mate aanwezig en kan er onder bepaalde omstandigheden sprake zijn van een achterdochtig, vrekkig karakter.
Iemand, die met de punten van de voeten naar buiten loopt, kan niet leven zonder beminnelijke contacten met zijn omgeving.

 DE PAS.
Als we met omstandigheden rekening houden, kunnen wij uit de analyse de volgende gevolgtrekkingen maken:
Korte passen: Kleine, trippelende passen: nerveus ongeduld, kleingeestigheid.
Kleine, langzame passen: zenuwzwakte, oververmoeidheid of een traagheid, die uit het gestel voortkomt en die niet met luiheid verwisseld mag worden.
Langzame, middelmatig grote passen (met geheven kin): geldingsdrang, vaak ijdelheid, hoogmoedige houding jegens de omgeving.

     

DE GANG.
De gang betekent de tot gewoonte geworden pas. De gang is het verlengde van de pas, de steeds weerkerende manier, waarop iemand loopt, zonder dat een bepaalde stemming of aanleiding hiertoe de drijfveer vormt.
Een vaste, zekere tred: veel energie, moed, nauwgezetheid, maar ook geslotenheid en onberekenbaarheid.
Vaste en waardige gang: een echt of gekunsteld zelfbewustzijn, bijna altijd licht kwetsbaar, altijd met een uitgesproken zweem van voornaamheid.
Logge gang met druk bewegen van het bovenlichaam: energie en standvastigheid, meestal een verdraagzaam karakter, maar gebrek aan fantasie, onverstoorbaar, flegmatiek.
Onzekere en schuwe gang: wantrouwen, bevreesdheid, besluiteloosheid, neiging tot zwaarmoedigheid of romantiek, zeer zorgelijke instelling tegenover de dagelijkse besognes.
Atactische gang: wijdbeens en slingerend, steeds gepaard gaande met een verstoring in de coördinatie, d.w.z. in de gelijkschakeling met de overige lichaamsbeweging, hetgeen eigenlijk altijd wijst op storingen rond het wervelkanaal of in de hersens.
Spastische gang: stijf, sloffende voetzolen met slepend geluid. Het hele lichaam wipt mee bij iedere pas. Deze kenmerken wijzen op de mogelijkheid van multiple sclerose, een nasleep van hersenvliesontsteking, of op de ziekte van Parkinson.
Waggelende gang: vooral waar te nemen bij ziekelijke aandoeningen of ontwrichtingen van het heupgewricht, bij vrouwen die verscheidene snel op een volgende zwangerschappen doorgemaakt hebben, bij ernstig kalkgebrek, als gevolg van spinale kinderverlamming, van beriberi en van spieratrofie.

 

VOETVORMEN.
We gaan nu eens proberen, de menselijke voet te onderzoeken. We weten allemaal, dat er verschil bestaat tussen grote en kleine voeten, die een bepaalde betekenis hebben, als de voet abnormaal klein is, vergeleken bij de overige lichaamsgrootte. De betekenissen, die men hieraan toekent, lopen echter sterk uiteen.
De elementaire voet (de natuurlijke platvoet. Dit is een teken van gebrek aan fijne gevoelsuiting, een meestal middelmatige geestelijke begaafdheid, vaak gecombineerd met lange armen en zeer grove handen.
De platvoet (ziekelijke vorming, die in de loop der ontwikkeling ontstond of ook wel uit het beroep voortkwam en die veroorzaakt werd door het doorzakken van de middenvoet. Aangezien ieder mens in ieder beroep last van deze kwaal kan krijgen, kan men er geen gevolgtrekkingen omtrent het karakter uit halen.
De motorische voet neemt men waar bij sterke mensen met een harmonische lichaamsbouw. Gaat bijna steeds samen met een sterke neiging tot zelfontwikkeling, openhartigheid, een natuurlijk optreden. Het is een type voet, dat men
tegenwoordig bij veel mannen en vrouwen aantreft.
De atletische voet. De motorisch gevoelige voet, aan te treffen bij fijn gebouwde mannen en vrouwen. Dergelijke voeten vindt men vaak bij geestelijk begaafde mensen, die zich vooral op wetenschappelijk of artistiek gebied onderscheiden.
De lichte dansvoet toont overeenkomst met de motorisch gevoelige voet, maar is nog fijner en gevoeliger van vorm. Men vindt deze voet bij vrouwen met een zeer toegewijd karakter of een intens moederlijke aard.

TENEN.

 

 

 

 

Tenen geven aan hoe jij je als mens hebt ontwikkeld. Elke teen aan elke voet vertelt een ander onderdeel van je ontplooiing van je leven weer. Ze geven aan hoe jij je aan de buitenwereld presenteert en hoe de buitenwereld met je omgaat.

 

 

EELT.
Eelt is een bescherming en verharding. Je schermt je niet voor niets af voor iets. De kleur en de plaats waar het eelt zit, zeggen meer over waarvoor en waartegen jij je afschermt.
Onder veel eelt zit vaak andere ellende (wrat, likdoorn of anders).
Het dragen van goed passende schoenen heeft hier niets mee te maken.
Het dragen van “mode”-schoenen of slecht passende schoenen is wat anders, daar kies je
zelf voor.
Door het dragen van schoenen kun je veel verstoppen en het beschermt natuurlijk ook wel wat. Je schoenen kun je beter ook vergelijken met je jas. Mochten je schoenen royaal zijn voor je voeten en je kweekt toch eelt, dan kun je je schoenen aan de binnenkant met vaseline invetten. Dan hoeven jouw voeten je schoenen niet onderhouden.
Anders gezegd is eelt met je kleding om je lijf te vergelijken. Je past je kleding aan, zodat
je lijf beschermd is. Zou je opeens je kleding uitdoen, waar dat niet normaal is, dan ben je
kwetsbaar!
Je hebt jezelf verhard wanneer eelt onder je voeten zit.
Eelt tussenbeide voeten zorgt voor een slechte communicatie tussen beide voeten!

LIKDOORN.
Is ook een eeltplek, maar met een addertje erin, dat de bescherming voedt. Het doet zeer, wanneer je er loodrecht op drukt.
Circa 5% van de bevolking heeft jaarlijks last van likdoorn of eeltplekken.

WRAT.
Duidt op boosheid die er nog uit moet. Het doet ook zeer, vooral als je tegen de zijkant drukt.

  NAGELS.
Nagels beschermen je. Hoe kleiner de nagel, hoe gevoeliger je bent voor de buitenwereld. Iedereen kan er tegen aan schoppen of erop trappen (letterlijk en/of   figuurlijk).
Geen nagel kan dus flink zeer doen!
Ben je een gevoelig type mens, knip dan die nagels niet te kort! Natuurlijk wel mits dat   goed voor je is.

 

Ingroeiende – en ingegroeide teennagels en andere problemen met de nagels komt jaarlijks voor bij 5% van de bevolking.
Uw teennagels kunt u het beste recht afknippen en niet te kort (houd de buitenwereld op afstand), maar zorg ervoor dat de hoekjes niet te scherp zijn. De scherpe hoekjes groeien bijna altijd de verkeerde kant op.
Rondom de nagels kunnen allerlei soorten verhardingen of andere ellende komen, waardoor nagels anders gaan groeien. De buitenwereld vind je misschien te nieuwsgierig, te wijs of … De buitenwereld geeft je dan oog of oorkleppen op en hoor of je alles anders.
Op nagels kunnen ook ribbels komen, horizontaal of verticaal. Dit vertelt de voetenlezer ook veel.

KALK- OF SCHIMMELNAGEL.
Kalkknagels of schimmelnagels krijg je doordat de buitenwereld iets niet van je wil horen,zien of weten. Het kan een dun laagje zijn of steeds dikker worden, wanneer je niet  luistert. Het is een extra bescherming.
Schimmelnagels zijn meestal veel dikker en amper meer te knippen. Ze ruiken ook niet lekker! Dit betekent niet dat je die bescherming maar moet laten groeien tot de nagels loslaten en / of eraf vallen.
Kalknagels komen het meest voor op de grote en de kleine teen.
Soms worden nagels alleen door de buitenwereld bekalkt. Onder die nagel kan een prachtige gezonde nagel zitten.